PALVELUT

• Kunnallistekniikka
• Tien- ja kadunrakennus
• Louhinta- ja rikotustyöt
• Purkutyöt
• Maa/kiviainesmyynti
• Viherrakentaminen
• Ruoppaustyöt
• Kaapelityöt
• Maa- ja pohjarakentaminen
• Mittaus- ja asennustyöt

© 2024 Maanrakennus Martikainen Oy
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen